Bệnh đại tràng

Viêm đại tràng là tình trạng viêm của đại tràng. Viêm đại tràng có thể cấp tính và tự giới hạn hoặc mãn tính. Nó thường gặp cùng với các loại bệnh tiêu hóa.

Trong bối cảnh y tế, nhãn viêm đại tràng (không đủ tiêu chuẩn) được sử dụng nếu:

– Nguyên nhân gây viêm ở đại tràng chưa được xác định; ví dụ, viêm đại tràng có thể được áp dụng cho bệnh Crohn tại một thời điểm khi chẩn đoán chưa được biết rõ, hoặc

– Bối cảnh rõ ràng; ví dụ, một người bị viêm loét đại tràng đang nói về bệnh của họ với một bác sĩ biết rõ chẩn đoán.

Vòng ổn định huyết áp
Giúp đỡ khách hàng là sứ mệnh của chúng tôi Chát qua Zalo