Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành áp dụng với các sản phẩm của S2 Sức Khỏe như sau:

Điều kiện bảo hành:

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm hội đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
  • Còn trong thời hạn bảo hành.

Các trường hợp không được bảo hành:

  • Thông tin sản phẩm đã bị sửa đổi, thay thế.
  • Sản phẩm hỏng do lỗi của người sử dụng như va chạm vật cứng, rơi vào nước hoặc hóa chất, để ở nhiệt độ cao…

Thời hạn bảo hành: Áp dụng cho tùy từng sản phẩm.

>