Phở dùng chất ngâm ngâm xác người chết

Phở dùng chất ngâm ngâm xác người chết

Thật khủng khiếp! Bạn sẽ tiếp tục hay từ bỏ bún phở ngoài chợ đây.
Cứ thế này xây thêm hàng vạn bệnh viện nữa cũng không đủ.

>