• Home  / 
  • An tức hương Còn gọi là Bồ đề
Tag Archives for " An tức hương Còn gọi là Bồ đề "

An tức hương

An Tức Hương

Tên Khác: Tên thường gọi: An tức hương Còn gọi là Bồ đề, Cánh kiến trắng, Mệnh môn lục sự, Thiên kim mộc chi, Thoán hương, Tịch tà, Tiện khiên ngưu (Hòa Hán Dược Khảo), Chuyết bối la hương (Phạn Thư). Tên Khoa Học: Styrax Tonkinensis (Pier.) Craib. Họ khoa học: Thuộc họ Styracaceae. Cây […]

>