Tag Archives for " andak neak "

Cây sy

Cây sy

Tên gọi khác Tên thường gọi: Cây sy chrey pren, chrey krem, andak neak (Campuchia), bo nu xe (Phanrang) Tên khoa học: Ficus benjamina L. Cây sy (Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả cây Sy là một cây to cao, có thể […]

>