Tag Archives for " áp cước tử "

Bạch quả

Bạch Quả

Tên khác Tên dân gian: Còn gọi là ngân hạnh, áp cước tử, công tôn thụ, Arbre aux quarante écus. Tên khoa học: Ginkgo biloba L. Họ khoa học: Thuộc họ Bạch quả Ginkgoaceae. Cây bạch quả(Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả Cây […]

>