Tag Archives for " ba gạc lá to "

Ba gạc

Tên khác Tên thường dùng: ba gạc lá to, lạc tọc, san to,a gạc lá to, hơ rác, ka day (Ba Na), phu mộc Tên thuốc: Reserpin Tên khoa học: Rauwolfia Verticillata (Lour) Baill. Họ khoa học: Trúc đào (Apocynaceae) Cây ba gạc (Mô tả, hình ảnh cây tỳ bà, phân bố, thu hái, thành […]

>