Tag Archives for " Ba sương "

Ba đậu

Tên gọi khác Tên thường gọi: Ba đậu – Ba mễ hay Mần để, Ba nhân, Ba quả, Ba sương, Ba thục, Bá thực, Ba tiêu cương tử, Bất diên đạo. Tên khoa học: Croton tiglium L,. Họ khoa học: thuộc họ Thầu dầu – Euphorbtuceae. Cây Ba đậu (Mô tả, thu hái, chế biến, thành […]

>