Tag Archives for " bã thuốc "

Bã thuốc

Tên khác Tên thường gọi: sang dinh (Mèo), dinh cu Tên khoa học: Lobelia pyramidalis (Wall) Họ khoa học: Thuộc họ Lôbêli Lobeliaceae. Cây Bã thuốc (Mô tả, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả Bã thuốc là một cây thuốc quý, dạng cây cỏ khoẻ, […]

>