Tag Archives for " Bách cước "

Ngô công

Tên khác Tên thường dùng: Con rết , Tức thư , Ngô công , Thiên long , Bá cước, Bách cước, Bách túc trùng, Ngao cao mỗ Tên tiếng Trung: 蜈蚣 , 蝍蛆 , 吴公 , 天龙 , 百脚 , 嗷高姆 Tên khoa học: Scolopendra morsitans L Họ khoa học: Scolopendridae Ngô công (Mô tả, […]

>