Tag Archives for " Bạch đàn xanh "

Áp thụ diệp

Áp Diệp Thủ

Tên gọi khác Tên thường gọi: Áp thụ diệp còn gọi là Án thụ diệp, Lam an diệp, Bạch đàn, Bạch đàn xanh, Dầu gió, Khuynh diệp. Tên khoa học: Eucalyptus Globulus Labill. Họ khoa học: Họ Đào kim nương (Myrtaceae). Cây Áp thụ diệp(Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, chế biến, thành […]

>