Tag Archives for " bạch liễm "

Hổ trượng căn

Tên khác Tên thường gọi: là Củ cốt khí, Hoạt huyết đan, Tử kim long, Ban trượng căn, Bạch liễm, Điền thất (miền nam). Tên khoa học: Reynoutrua japonica Houtt. Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc. Polygonum reyoutria Makino. Họ khoa học: Thuộc họ rau răm Polygonaceae. Tên tiếng Trung: 琥 杖 (Hổ trượng) Cây Hổ […]

>