Tag Archives for " Bài trừ độc tố cơ thể "

Nguồn nhiễm độc cơ thể

Nguồn nhiễm độc cơ thể

Có rất nhiều hóa chất trong thực phẩm, nguồn nước, không khí chúng ta hít thở, quần áo chúng ta mặc, thảm, và các sản phẩm làm bằng nhựa bao quanh. Một Infographic mới gọi là Ape Chemical đã ước tính khiêm tốn rằng chúng ta đang tiếp xúc với hơn 70.000 hóa chất độc hại khác nhau trong một ngày. Nhận diện được những nguồn độc tố này sẽ giúp bạn có biện pháp tốt nhất để bảo vệ cơ thể của mình.

>