Tag Archives for " bần trắng vây trắng "

Bạch đồng nữ

Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là bần trắng vây trắng, mấn trắng, mò trắng Tên khoa học: Clerodendron gragrans Vent. Họ khoa học: Thuộc họ cỏ roi ngựa Cây Bạch đồng nữ (Mô tả, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả cây Cây nhỏ cao […]

>