Tag Archives for " bioc hom "

Nấm hương

Tên khác: Còn gọi là: bioc hom, lét lang. Tên khoa học Lentinus (Berk.) Sing.; Agaricus rhinozerotis Berk. Thuộc họ nấm tán Polyporaceae (Pleurotaceae). Tiếng trung: 香菇 Nấm hương (Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả cây Nấm hương (nấm có mùi thơm), […]

>