Tag Archives for " cong dung hai phieu tieu "

Bạch long

Tên khác Tên thường gọi: Vị thuốc Bạch long còn gọi là Hải phiêu tiêu, Mặc ngư cốt (Bản Thảo Cương Mục), Lãm ngư cốt (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Hải nhược bạch sự tiểu lại (Bản Thảo Đồ Kinh), Nhu cốt, Ô tặc giáp, Mặc ô ngư, Ô ngư (Hòa Hán Dược Khảo), Ô […]

>