Tag Archives for " đại hải tử "

Lười ươi

Tên gọi khác Tên thường gọi: Lười ươi, đười ươi, bàng đại hải, đại hải tử, sam rang, dang rang si phlè, som vang, an nam tử, đại đồng quả, đại phát, tam bayang. Tên khoa học: Sterculia lychonophora Hnce. Họ khoa học: Thuộc Trôm Sterculiaceae. Cây lười ươi (Mô tả, hình ảnh cây lười […]

>