Tag Archives for " Hải kim sa "

Thòng bong

Cây thòng bong là một cây thuốc nam quý

Tên khác: Tên dân gian: Còn gọi là bòng bong, thạch vĩ dây, dương vong, Cây leo cỏ đuôi chồn, Hải kim sa Tên nước ngoài: ribu-ribu besar, ribu-ribu-Gajah, darai Paya, và Akar sidin (Malaysia); Bogen-kletterfarn (Đức) Tên khoa học Lygodium flexuosum Sw. Họ khoa học: Thuộc họ Thòng bong Schizaeaceae. Cây thòng bong (Mô […]

>