Tag Archives for " Hinh anh cay bach duoc "

Bạch dược

Cây Bạch dược

Tên khác Tên gọi khác: Vị thuốc Bạch dược còn được gọi là Cát Cánh, Tề ni (Bản Kinh), Cánh thảo (Biệt Lục), Lợi như, Phù hổ, Lư như, Phương đồ, Phòng đồ (Ngô Phổ Bản Thảo), Khổ ngạch, (Bản Thảo Cương Mục), Mộc tiện, Khổ cánh, Cát tưởng xử, Đô ất la sất (Hòa […]

>