Tag Archives for " Hinh anh cay bai ngai "

Thóc lép

Tên khác Tên thường gọi: Thóc lép còn có tên là Cỏ cháy, Bài ngài. Tên khoa học: Desmodium gangeticum (L.) DC. Họ khoa học: Thuộc họ Ðậu – Fabaceae. Cây Thóc lép (Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả: Cây bụi […]

>