Tag Archives for " Hinh anh cay bai tuong thao "

Bại tương thảo

Tên khác: Tên thường gọi: Bại tương thảo còn gọi là Bại tương, Lộc trường (Bản Kinh), Trạch bại, Lộc thủ, Mã thảo (Biệt Lục), Khô thán, Khổ chức (Bản Thảo Cương Mục), Kỳ minh (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên tiếng Trung: 敗 醬 草 Tên khoa học: Patrinia scaplosaefolia Lamk. (Patrinia […]

>