Tag Archives for " Hinh anh cay ban truong can "

Ban trượng căn

Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là hoạt huyết đan, tử kim long, hổ trượng căn, củ cốt khí,  điền thất (miền nam). Tên khoa học: Reynoutrua japonica Houtt. Polygonum cuspidatum Sieb et Zucc. Polygonum reyoutria Makino. Họ khoa học: Thuộc họ rau răm Polygonaceae. Ban trượng căn – Củ cốt khí (Radix polygoni […]

>