Tag Archives for " Hinh anh cay diep ha chau "

Diệp hạ châu

Vị thuốc Diệp hạ châu còn gọi Cây chó đẻ, cỏ chó đẻ.

Tên khác Tên Việt Nam: Diệp hạ châu, cây chó đẻ, chó đẻ – vị thuốc Tên Hán Việt khác: Trân châu thảo, Nhật khai dạ bế, Diệp hậu châu (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa học: Phyllanthus urinaria L. Họ khoa học:Euphorbiaceae. Cây Diệp hạ châu (Mô tả, hình ảnh, thu […]

>