Tag Archives for " Hinh anh cay Huyen sam "

Huyền sâm

Huyền sâm

Tên khác Tên Hán Việt khác: Vị thuốc huyền sâm còn gọi Bắc huyền sâm, Trọng đài (Bản Kinh), Chính mã, Huyền đài, Lộc trường, Qủi tàng, Đoan (Ngô Phổ Bản Thảo), Hàm (Biệt Lục), Trục mã (Dược Tính Luận), Phức thảo (Khai Bảo Bản Thảo), Dã chi ma (Bản Thảo Cương Mục), Hắc sâm […]

>