Tag Archives for " mộc qua "

Mộc qua

Mộc qua có tác dụng bảo vệ gan, làm hạ men gan SGOT, SGPT. Nước sắc Mộc qua có tác dụng tiêu viêm rõ trên mô hình viêm khớp chuột nhắt do chích Protein (Trung Dược Học). Thông tin chung về Mộc qua Tên khác: Thu mộc qua (Trấn Nam Bản Thảo), Toan Mộc qua, […]

>