Tag Archives for " Nhục quả "

Nhục đậu khấu

Nhục đậu khấu, Nhục quả, Ngọc quả , Già câu lắc , Đậu khấu , Bơ nhục đậu khấu

Tên khác Nhục đậu khấu còn có tên là Nhục quả (Cương mục), Ngọc quả (Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam), Già câu lắc (Bản thảo thập di), Đậu khấu (Tục truyền tín phương. Tên tiếng trung: 肉豆蔻 Tên khoa học: Myristica fragrans Houtt. Họ khoa học: Họ nhục đậu khấu (Myristicaceae) Cây […]

>