• Home  / 
  • Những lời nói yêu thương hay thù ghét
Tag Archives for " Những lời nói yêu thương hay thù ghét "

Những lời nói yêu thương hay thù ghét tác động như thế nào lên thân thể chúng ta?

Những lời nói yêu thương hay thù ghét tác động như thế nào lên thân thể chúng ta?

70% cơ thể chúng ta là nước: Những lời nói yêu thương hay thù ghét tác động rõ nét lên thân thể chúng ta như thế nào? Các nghiên cứu và thí nghiệm của tiến sĩ Masaru Emoto, Chủ tịch danh dự của Tổ chức Water For Life Quốc tế, Hoa Kỳ, Tiến sĩ Y học […]

>