Tag Archives for " nọc sởi "

Cây ban

Cây ban

Tên khác Tên thường gọi: Cây ban (Cỏ ban) Còn gọi là Điền cơ vương, điền cơ hoàng, địa nhĩ thảo, địa quan môn, nọc sởi, bioc lương, châm hương. Tên điền cơ hoàng vì cây này hoa màu vàng, thường mọc đầy ở những ruộng hoang (điền là ruộng, cơ là nền gốc, hoàng […]

>