Tag Archives for " Tac dung bach nhat hong "

Cúc bách nhật

Tên khác Tên thường gọi: Cúc bách nhật Còn gọi là Thiên kim hồng, Bách nhật hồng, Bách nhật bạch, Thiên nhật hồng. Tên khoa học: Gomphrena globosa L. Họ khoa học: Thuộc họ Rau giền Amanthaceae. Cây Cúc bách nhật (Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng […]

>