Tag Archives for " Tac dung bang sa "

Hàn the

Tên khác Tên thường gọi: Bàng sa, Băng sa, Bồn sa, Sơn lục đậu, Dị diệp sơn lục đậu, Thiết tuyến thảo. Tên khoa học: Desmodium heterophyllum (Willd.) DC. Họ khoa học: Thuộc họ Cánh bướm Fabaceae Papilionaceae. Lưu ý: Phân biệt cây hàn the với hàn the (Borax – là tinh thể màu trắng […]

>