Tag Archives for " Tac dung bay la mot hoa "

Bảy lá một hoa

Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là thất diệp nhất chi hoa, độc cước liên, thiết đăng đài, chi hoa đầu, tảo hưu, thảo hà xa. Tên khoa học: Paris poluphylla Sm. Họ khoa học: Thuộc họ Hành tỏi (Liliaceae). Cây thất diệp nhất chi hoa (Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, […]

>