Tag Archives for " Tac dung bi dao "

Bí đao

Bí đao

Tên khác Tên thường gọi: Bí đao còn gọi là Bí xanh Tên khoa học: Benincasa hispida hay Cucrubita hispida, Họ khoa học: là loài thực vật thuộc họ Bầu bí Cây Bí đao (Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả Bí đao […]

>