Tag Archives for " Tac dung bong nuoc "

Bóng nước

Cây bóng nước không chỉ được trồng làm cảnh mà còn là một cây thuốc quý

Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là nắc nẻ, móng tay lồi, bông móng tay, phượng tiên hoa, cấp tính tử, balsamina. Tên tiếng Trung: 凤仙花 Tên khoa học Impatiens balsamina L. Họ khoa học: Thuộc họ Bóng nước Balsaminaceae. Cây bóng nước (Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, thành phần hóa […]

>