Tag Archives for " Tac dung bung buc "

Bùng bục

Tên khác: Tên thường gọi: Bùng bục Còn gọi là Bục bục, Bông bét, Cây lá ngõa kok po hou, Bùm bụp. Tên khoa học: Mallotus barbatus Muell. Et Arg Họ khoa học: Thuộc họ Thầu dầu Cây Bùng bục (Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác […]

>