Tag Archives for " Tac dung cay bat ruoi "

Cây bắt ruồi

Cây bắt ruồi

Tên khác: Tên thường gọi: Cây bắt ruồi còn gọi là Cây nắp ấm, cây bình nước, nắp bình cất, nắp nước, Trư lủng thảo, Trư tử lung (Trung Quốc), Bình nước kỳ quan, Bình nước (miền Trung và miền Nam Việt Nam). Tên tiếng Trung: 猪笼草 Tên khoa học: Nepnthes mirabilis (Lour.) Druce. Họ […]

>