Tag Archives for " Tac dung chuoi tieu "

Ba thư

Vị thuốc Ba thư - chuối tiêu

Tên khác: Tên thường gọi: Vị thuốc Ba thư chính là Chuối tiêu còn có tên khác là Ba tiêu, Bản tiêu, Đởm bình tiêu, Nha tiêu, Vô nhĩ văn tuyết (Hòa hán dược khảo), Cam tiêu (Biệt lục), Thiên thư (Sử ký chú), Thiệt danh hương tiêu (Cương mục thập di), Thủy tiêu ( […]

>