Tag Archives for " Tac dung co duoi luon "

Cỏ đuôi lươn

Tên khác: Tên thường gọi: Cỏ đuôi lươn còn có tên là Bồn chồn, Bồn bồn, Điền thông, Đũa bếp. Tên khoa học: Philydrum lanuginosum Banks (Garciana cochinchinensis Lour). Họ khoa học: Thuộc họ Cỏ đuôi lươn Philydraceae. Tên cỏ đuôi lươn là vì ngọn và cụm hoa giống đuôi con lươn. Tên điền thông […]

>