Tag Archives for " Tac dung don trang "

Đơn trắng

Tên khác Tên thường gọi: Đơn trắng còn gọi là Lấu, Bời lời (Bời lời nhớt), Bồ chát, Cây men sứa. Tên khoa học: Tên khoa học Psychotria reevesii Wall. Họ khoa học: Thuộc họ Cà phê Rubiaceae. Cây Đơn trắng (Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, […]

>