Tag Archives for " Tac dung Ke hoa dao "

Ké hoa đào

Tên khác Tên thường dùng: Còn gọi là Phan thiên hoa, tiêu phan thiên hoa, nha khac mòn, bái lương, bái cúc, vái, địa đào hoa, niêm du tử, dã miên hoa. Tên khoa học: Urena lobata Họ khoa học: Thuộc họ Bông Malvaceae. Cây Ké hoa đào (Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế […]

>