Tag Archives for " Tac dung Ma thay "

Mã thầy

Tên khác: Tên thường gọi: Mã thầy còn gọi là Củ năn, Bột tề, Địa lê, Thông thiện thảo, Thủy vu, Ô vu, Ô từ, Hắc sơn lăng, Địa lật, Hồng từ cô. Tên khoa học: Heleocharis plantaginea R. Br. Tên tiếng Trung: 荸薺, 荸荠. Họ khoa học: Thuộc họ Cói Cyperaceae. Cây Mã thầy […]

>