Tag Archives for " Tac dung Muop tay "

Mướp tây

Mướp tây

Tên khác Tên thường gọi: Mướp tây còn gọi là Bông vàng, Bắp chà, Thảo cà phê (T.Q.). Tên khoa học: Hibiscus éculentus L. (Albelmoschus esculentus Wight et Arn.). Họ khoa học: Thuộc họ Bông Malvaceae. Cây Mướp tây (Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng […]

>