Tag Archives for " Tac dung thang ma "

Thăng ma

Thăng ma

Tên khác: Tên thường gọi: Vị thuốc Thăng ma còn gọi Châu Thăng ma (Bản Kinh), Châu ma (Biệt Lục), Kê cốt thăng ma (Bản Thảo Kinh tập Chú), Quỷ kiếm thăng ma (Bản Thảo Cương Mục). Tên khoa học: Cimicifuga foetida L – Họ Mao Lương (Ranunculacae). Cây Thăng ma (Mô tả, hình ảnh, […]

>