Tag Archives for " Tac dung Van nien thanh "

Vạn niên thanh

Vạn niên thanh - Aglaonema siamense Engl., thuộc họ Ráy - Araceae

Tên gọi Vạn niên thanh – Aglaonema siamense Engl., thuộc họ Ráy – Araceae. Mô tả: Cây thảo cao 35-40cm, dày 1-1,5cm. Lá xoan hay xoan thuôn, tròn ở gốc, nhọn dài và đều đều ở 1/3 trên, dài 15-20cm, rộng 5-7cm, có gân phụ rõ, cong lên; cuống dài 5-10cm, có bẹ và ôm […]

>