Tag Archives for " Tac dung Vong cach "

Vọng cách

Tên khác Còn gọi là bọng cách, cách. Tên khoa học Premma integrifolia L. (Gumira littorea Rumph). Thuộc họ Cỏ roi ngựa Rerbeaceae, Tên tiếng trung: 伞序臭黄荆 (Tán tự xú hoàng kinh) Phiên âm: sǎn xù chòu huáng jīng Cây vọng cách (Mô tả, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược […]

>