Tag Archives for " Tac dung Xuong rong ong "

Bá vương tiêm

Tên khác: Tên thường gọi: Còn gọi là Xương rồng, Xương rồng ông, Xương rồng ba cạnh, Hóa ương lặc. Tên khoa học: Euphorbia antiquorum L. Họ khoa học: thuộc họ Thầu dầu – Euphorbiaceae. Cây Bá vương tiêm (Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng […]

>