Tag Archives for " Thạch hà diệp "

Cỏ tai hổ

Tên khác Tên thường gọi: Cỏ tai hổ, Bổ cốt toái, Hổ nhĩ thảo, Cỏ chân vịt (áp túc thảo), Tuyết hạ, Thạch hà diệp (Cương Mục), Minh mịch diệp (Giản Dị Thảo Dược), Miêu nhĩ thảo, Trích nhĩ thảo, Thông nhĩ thảo, Kim tiền điếm phù dung, Ty tuyến điếm mai (Trung Quốc Dược […]

>