Tag Archives for " Thiên cức "

Bà la thụ

Tên khác Tên thường gọi: Vị thuốc Bà la thụ còn gọi là Thiên môn, Điên hách, Địa môn đông, Duyên môn đông, Quan tùng, Vô bất dũ, Cán thảo (Bảo Phác Tử), Tương mỹ, Mãn đông (Nhĩ Nhã), Điên lặc (Bản Kinh), Thiên cức, Bà la thụ, Vạn tuế đằng (Bản Thảo Cương Mục), […]

>