• Home  / 
  • Thiệt danh hương tiêu (Cương mục thập di)
Tag Archives for " Thiệt danh hương tiêu (Cương mục thập di) "

Chuối tiêu

Tên khác Tên thường gọi: Vị thuốc Chuối tiêu còn gọi Ba thư, Ba tiêu, Bản tiêu, Đởm bình tiêu, Nha tiêu, Vô nhĩ văn tuyết (Hòa hán dược khảo), Cam tiêu (Biệt lục), Thiên thư (Sử ký chú), Thiệt danh hương tiêu (Cương mục thập di), Thủy tiêu ( Gia hựu bản thảo đồ […]

>