Tag Archives for " Thuốc lá "

Infographic – Thuốc lá – Hãy bỏ trước khi quá muộn!

Infographic - Thuốc lá - Hãy bỏ trước khi quá muộn!

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc là là nguyên nhân chính gây ra các ca tử vong trên toàn thế giới và nó cũng là nguyên nhân hàng đầu có thể ngăn ngừa được trước khi quá muộn.
Trên thế giới, thuốc lá cướp đi sinh mạng của gần 6 triệu người mỗi năm. Ở Việt Nam, mỗi ngày có khoảng hơn 100 người chết vì thuốc lá.

>