Tag Archives for " Thường sơn "

Thường sơn

Tên gọi khác Tên thường gọi: Thường sơn, hoàng thường sơn, Thục tất, áp niệu thảo, kê niệu thảo (Những cây thuốc, vị thuốc Việt Nam), Hỗ thảo (bản kinh) Hằng sơn, thất diệp (Ngô phổ bản thảo) kê cốt thường sơn (Đào Hoằng Cảnh) Phiên vỵ mộc (hầu ninh cấp dược phổ) Tên tiếng […]

>